Hvorfor kan jeg ikke bestille velkomstgaven?

  • Oppdatert
Velkomstgaven kan du bestille frem til barnet er 8 uker.
 
Kontroller at du har registrert en graviditet eller et barn som ikke er over 8 uker, på klubbsiden
 
Kontroller at Du har krysset av i appen hvis barnet er født før beregnet termin.
 
Er du gravid eller har du et barn som er under 8 uker, kan du bestille velkomstgaven her.