Imorgenprosjektet – vårt arbeid med bærekraft

  • Oppdatert

Vi lover å redusere klimapåvirkningen med 33%. Som selskap har vi satt oss enda flere tøffe klimamål, med sikte på å redusere utslippene av drivhusgasser i tråd med Parisavtalen.

Les mer her