Er det mulig å flytte rekkefølgen på fotografiene i boken?